martes, 10 de enero de 2012

..pintan amb Manel Plana

Aquest dematí , hem estat pintan amb el Manel Plana . Son classes magistrals : et comente el que has pintat , i també el que ell pinte . Tota la seva vida dedicada a la pintura l'ha portat a una simplificació molt pensada i interesant. Comente que les finestres , portes , detalls , .. debiliten l'expresió pictórica . Proclame la "teoría de masses" .. de volums , i sobre tot ,la transparencia .. no repassar lo pintat .. Apreng en aquestes trovades No busco lograr la seva pintura , pro m'ajude molt a desenvolupar la meva . Aixó es el que he pintat avui : Els tres primers treballs no li han agradat massa . El tercer , a doble full, una mica més ..

1 comentario: