martes, 22 de enero de 2013

manresa

.Aquest dematí he portat el meu vell cotxe al seu mecánic , que treballe a Manresa . Una mica com les persones al envellir , les máquines velles també agreïxen un expert savi que els hi fagi controls per perdurar en  bon  rendiment i fiavilitat. Tan metges savis , com bons mecanics, no son gens fàcils de trobar !

Durant la  "visita concertada"  anual , acostumo a dibuixar  la Manresa antiga. Avui he dibuixat el Baixador del Carme

No hay comentarios:

Publicar un comentario